Cyfarfod arbennig Gorffennaf 2015

Cyfarfod ychwanegol ar Nos Iau, Gorffennaf 16eg, 2015

  1. Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Anne Williams, Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts. Daeth Mr Jeff Delves hefyd i’r cyfarfod.
  2. Ymddiheuriadau:- Mrs Rhianon Jones a Mr Brynle Owen.
  3. Trafodwyd y Gromlech tu ôl i Bryn Bach, i fyny Cwm Pennant i gychwyn, a phasiwyd i wrthwynebu’r cais oherwydd ei fod allan o le yn yr ardal ac hefyd nad yw y ffordd yn addas ar gyfer mwy o drafnidiaeth i fyny’r Cwm. ‘Roedd llawer o gwynion gan bobol leol wedi dod i law hefyd.
  4. Yn ail trafodwyd Melin Wynt, Tyfos. Aeth Mr David Williams allan o’r ystafell tra yr oeddem yn trafod y mater yma. Pasiwyd nad oedd gennym wrthwynebad, ond nad ydynt i roi mwy nag un felin wynt i fyny.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s