Cyfarfod brys ar Nos Fercher, Medi 7fed gyda Mr James Hall o Cyngor Sir Ddinbych.

Yn bresennol:-  Rhianon, Huw, Geraint, John Wyn, David, Dei John, Brynle, Cefyn Williams a Hefina.  Ymddiheuriadau:-  Eira ag Anne.

Wal gynnal Stryd y Berwyn – cyfyngu pwysau i 18 tunnell.

Pont Rhyd y Rhydd – cyfyngu pwysau i 3 tunnell.

Pont Cilan – Hon sydd yn peri mwyaf o breeder iddynt oherwydd mae o dan CADW.  Maen’t yn mynd yw chyfyngu i 18 tunnell, ond mae angen rhoi goleuadau neu 20 m.y.a hefyd rhag ofn i geir hitio’r ochor.  Mae hon yn fregus iawn.  Os wnaiff waethygu fe wnant ei chau yn syth.

Pont Pentref Llandrillo:-  Nid yw hon mor ddrwg ag yr oeddynt yn tybio, felly maen’t yn gobeithio gwneud gwaith arni yr Haf nesaf.  Hwyrach mewn 4 neu 5 mlynedd y bydd yn rhaid rhoi goleuadau arni, er mwyn atgyweirio mwy arni.

Maen’t yn cadw golwg arni ac yn ei archwlio yn gyson.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s