CYFARFOD BRYS: DYDD MAWRTH, AWST 2ail AM 3.00 Y.P.

 

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams, Mrs Anne Williams, Mrs Eira Lewis, Mr Huw Lloyd, Mr John Wyn Jones, Mr David Williams, Mr Robinson, Mrs Christine Robinson, (Mr Gerald Thomas a Ms Rebecca Williams o Sir Ddinbych), a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Cymerwyd y gadair gan Mrs Eira Lewis yn absenoldeb y cadeirydd Mrs Rhianon Jones.

Cynhaliwyd cyfarfod byr gyda Ms Rebecca Williams a Mr Gerald Thomas o’r Sir i drafod dilyniant pryniant y cae chwarae.

Mae y trefniadau yn mynd yn eu blaen fel ag yr oeddym yn disgwyl, ond mae yn rhaid i’r Sir ei hysbysebu fel rhan o drefn y Cyngor Sir.  Maent yn awr yn disgwyl pris gan y Prisiwr ardal (district valuer) ac wedyn maent wedi gaddo y cawn ni ei brynu am 10% yn is na’r prisiant e.e. ei werth yw £10.000 felly fe fuasem ni yn ei brynu am £1.000.  Addawsant ofyn i’r Sir edrych ar y ffens o amgylch y cae a gwneud yn siwr ei fod mewn cyflwr derbynniol cyn ei werthu.  Maen’t yn gobeithio cael y pris gan y prisiwr ardal o fewn dwy i dair wythnos.  Mae angen i’r Cyngor Gymuned ffeindio cyfreithiwr i ddelio gyda’r pryniant, a gobeithio y bydd wedi ei gwbwlhau erbyn Mis Ionawr 2017.  Angen i’r cyfreithiwr gysylltu a Ms Rebecca Williams a Mr Gerald Thomas o’r Sir.

Addawsant hefyd dorri glaswellt y cae chwarae tan fis Tachwedd, hefyd y darn glaswellt sydd tu o i iard yr ysgol.

Nid oes dim dilyniant i allu ffeindio perchnogion y tir sydd o dan yr hen Ysgol Gynradd.  Gofynnwyd unwaith eto a fyddai’r Sir yn cysidro tai fforddiadwy arno.

Aeth Ms Rebecca Williams, Mr Gerald Thomas, Mr Cefyn Williams, Mrs Eira Lewis a’r clerc draw i archwilio’r ffens o amgylch y cae chwarae cyn ymadael.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s